FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR NORD-GUDBRANDSDAL (Orgnr. 921084838)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921084838
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR NORD-GUDBRANDSDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Skansen 7, 2670 OTTA
Forretningskommune: SEL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 30-06-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.