FYLKESMANNEN I INNLANDET JOTUNHEIMEN UTLADALEN N.PARK LOM (Orgnr. 921084692)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921084692
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET JOTUNHEIMEN UTLADALEN N.PARK LOM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Brubakken 2, 2686 LOM
Forretningskommune: LOM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 30-06-2018
Næringskode: 91.040 - Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.