FYLKESMANNEN I INNLANDET BREHEIMEN NASJONALPARK (Orgnr. 921084471)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921084471
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET BREHEIMEN NASJONALPARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Industrivegen 10, 2690 SKJÅK
Forretningskommune: SKJÅK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 30-06-2018
Næringskode: 91.040 - Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.