FYLKESMANNEN I INNLANDET DOVRE NASJONALPARK (Orgnr. 921084420)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921084420
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET DOVRE NASJONALPARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: c/o Norsk Villreinsenter avd Nord, 2661 HJERKINN
Forretningskommune: DOVRE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 30-06-2018
Næringskode: 91.040 - Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.