FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR TYNSET (Orgnr. 921084366)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921084366
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR TYNSET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Meierigata 3, 2500 TYNSET
Forretningskommune: TYNSET
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 30-06-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.