BUFETAT ØST UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AVD EIKA (Orgnr. 921044593)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921044593
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AVD EIKA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rokkeveien 849, 1763 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-06-2018
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.