BUFETAT NORD RØRVIKA UNGDOMSSENTER ÅSHEIM (Orgnr. 920892809)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920892809
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD RØRVIKA UNGDOMSSENTER ÅSHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Rørvikveien 21, 8214 FAUSKE
Forretningskommune: FAUSKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 26-05-2018
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.