BUFETAT ØST UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AVD ØSTLUND (Orgnr. 920647049)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920647049
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AVD ØSTLUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 40
Forretningsadresse: Stasjonsveien 16B, 1746 SKJEBERG
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-03-2018
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.