FYLKESMANNEN I TRØNDELAG REINDRIFTSAVDELINGEN SNÅSA (Orgnr. 919295554)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919295554
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG REINDRIFTSAVDELINGEN SNÅSA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Ella Holm Bulls veg 30, 7760 SNÅSA
Forretningskommune: SNÅSA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 13-07-2017
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.