BUFETAT VEST KRABBEDALEN ENETILTAK (Orgnr. 918984704)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918984704
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST KRABBEDALEN ENETILTAK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Krabbedalsflaten 8, 5178 LODDEFJORD
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-05-2017
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.