NAV SANDEFJORD (Orgnr. 917646007)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917646007
Navn/foretaksnavn: NAV SANDEFJORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Thor Dahls gate 1, 3210 SANDEFJORD
Forretningskommune: SANDEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 31-08-2016
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57699

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet