BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET AVD ÅSBYGDA (Orgnr. 916340729)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916340729
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET AVD ÅSBYGDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Hadelandsveien 730, 3520 JEVNAKER
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-12-2015
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.