VALGDIREKTORATET (Orgnr. 916133006)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916133006
Navn/foretaksnavn: VALGDIREKTORATET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Rambergveien 9, 3115 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2080, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 27-10-2015
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet