FYLKESMANNEN I AGDER AVD VALLE (Orgnr. 915627676)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915627676
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I AGDER AVD VALLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Setesdalsmuseet, 4748 RYSSTAD
Forretningskommune: VALLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Registrert dato: 06-07-2015
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet