STATSBYGG MIDT HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG TUNGAVEGEN (Orgnr. 914508738)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914508738
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT HØGSKOLEN I SØR TRØNDELAG TUNGAVEGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Tungavegen 32, 7047 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 24-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.