LANDBRUKSDIREKTORATET KAUTOKEINO (Orgnr. 914451833)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914451833
Navn/foretaksnavn: LANDBRUKSDIREKTORATET KAUTOKEINO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Bredbuktnesveien 50B, 9520 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-11-2014
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet