LANDBRUKSDIREKTORATET KARASJOK (Orgnr. 914451817)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914451817
Navn/foretaksnavn: LANDBRUKSDIREKTORATET KARASJOK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Bieskkángeaidnu 47, 9730 KARASJOK
Forretningskommune: KARASJOK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 174, 9735 KARASJOK
Registrert dato: 12-11-2014
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet