STATSBYGG ØST TJERNLIA UTREDNINGSSENTER JESSHEIM (Orgnr. 914408555)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914408555
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST TJERNLIA UTREDNINGSSENTER JESSHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 207, 2067 JESSHEIM
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 04-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.