STATSBYGG SØR SØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG (Orgnr. 914408091)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914408091
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG SØR SØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Søndre berg 20, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 04-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet