STATSBYGG ØST OSLO BISPEGÅRD (Orgnr. 914406927)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914406927
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST OSLO BISPEGÅRD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: St. Halvards plass 3, 192 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 04-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet