STATSBYGG MIDT TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON (Orgnr. 914406633)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914406633
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Sluppenvegen 4, 7037 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 04-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet