STATSBYGG ØST REGJERINGENS REPRESENTASJONSBOLIG OSLO (Orgnr. 914401674)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914401674
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST REGJERINGENS REPRESENTASJONSBOLIG OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Parkveien 45, 256 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 03-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.