STATSBYGG MIDT BODØ FENGSEL FAUSKE (Orgnr. 914391636)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914391636
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT BODØ FENGSEL FAUSKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Malmveien 2, 8208 FAUSKE
Forretningskommune: FAUSKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 01-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet