STATSBYGG ØST KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON (Orgnr. 914389682)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914389682
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Kongevegen 3, 2211 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 01-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet