STATSBYGG ØST HØGSKOLEN I HEDMARK ELVERUM HELSE (Orgnr. 914385253)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914385253
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST HØGSKOLEN I HEDMARK ELVERUM HELSE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Hamarvegen 112, 2406 ELVERUM
Forretningskommune: ELVERUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 30-10-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.