STATSBYGG VEST GULATING LAGMANNSRETT (Orgnr. 914384885)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914384885
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST GULATING LAGMANNSRETT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Gulatings plass 1, 5014 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 30-10-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet