STATSBYGG ØST GIMLEKOMPLEKSET OSLO (Orgnr. 914384109)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914384109
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST GIMLEKOMPLEKSET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Gimle terrasse 5, 264 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 30-10-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet