STATSBYGG ØST ARKITEKTURMUSEET BANKPLASSEN (Orgnr. 914374596)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914374596
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST ARKITEKTURMUSEET BANKPLASSEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Bankplassen 3, 151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 29-10-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet