BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD KLATREVEGEN (Orgnr. 914205395)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914205395
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD KLATREVEGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Klatrevegen 2, 6104 VOLDA
Forretningskommune: VOLDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 25-09-2014
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.