MATTILSYNET LOKASJON VOSS (Orgnr. 913815599)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 913815599
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON VOSS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Magasinvegen 35, 5705 VOSS
Forretningskommune: VOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 26-06-2014
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet