DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD GJØVIK (Orgnr. 913255852)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 913255852
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Hunnsvegen 5, 2821 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 28 OSLO
Registrert dato: 18-02-2014
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.