BUFETAT VEST BERGEN OG FØRDE BEREDSKAPSHJEM (Orgnr. 912891917)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 912891917
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST BERGEN OG FØRDE BEREDSKAPSHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: C. Sundts gate 10, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 16-12-2013
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.