BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD SNYTA (Orgnr. 896444352)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 896444352
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD SNYTA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Snytasvingen, 3519 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 19-01-2011
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.