BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD BREDAL (Orgnr. 896444182)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 896444182
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD BREDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Bredalsveien 18, 3511 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 19-01-2011
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.