NAV HOF (Orgnr. 894098872)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 894098872
Navn/foretaksnavn: NAV HOF
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Hofslundveien 6, 3090 HOF
Forretningskommune: HOLMESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 19-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56373

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet