NAV HARAM (Orgnr. 891379412)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891379412
Navn/foretaksnavn: NAV HARAM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Brattvåggata 29, 6270 BRATTVÅG
Forretningskommune: HARAM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56308

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet