BUFETAT ØST ENHET FOR INNTAK AVD OPPLAND (Orgnr. 886422512)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 886422512
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST ENHET FOR INNTAK AVD OPPLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Øverbyvegen 90, 2819 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 07-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.