BUFETAT VEST FOSTERHJEMSTJENESTEN HAUGESUND (Orgnr. 876248492)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 876248492
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST FOSTERHJEMSTJENESTEN HAUGESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Haraldsgata 94, 5528 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 03-06-1996
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.