BUFETAT NORD ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN HAMMERFEST (Orgnr. 874795852)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874795852
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN HAMMERFEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Sørøygata 10, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.