STATENS KARTVERK OSLO (Orgnr. 874714852)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874714852
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Storgata 33, 184 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
NSD id-nummer: 56780

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet