MATTILSYNET LOKASJON KONGSVINGER (Orgnr. 874576212)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874576212
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON KONGSVINGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Sidevegen 2, 2211 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet