MATTILSYNET LOKASJON DRAMMEN (Orgnr. 874561312)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874561312
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON DRAMMEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 29
Forretningsadresse: Landfalløya 26, 3023 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 12-08-1995
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet