BUFETAT NORD SILSAND UNGDOMSHJEM (Orgnr. 874547182)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874547182
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD SILSAND UNGDOMSHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 48
Forretningsadresse: Hallveien 13, 9303 SILSAND
Forretningskommune: LENVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.