FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OPPLAND OG HEDMARK (Orgnr. 873674512)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 873674512
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OPPLAND OG HEDMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Fåberggata 155, 2615 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 464, 2603 LILLEHAMMER
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57298

Lenker til interne ressurser