FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER MØRE OG ROMSDAL (Orgnr. 873674482)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 873674482
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER MØRE OG ROMSDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Julsundvegen 9, 6412 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57297

Lenker til interne ressurser