DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD STATENS INNKJØPSSENTER (Orgnr. 817294162)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 817294162
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD STATENS INNKJØPSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 9, 151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1382 Vika, 114 OSLO
Registrert dato: 09-06-2016
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.