BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER AVD SØFTELAND (Orgnr. 816190452)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 816190452
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER AVD SØFTELAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Haugane 15, 5212 SØFTELAND
Forretningskommune: OS
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-11-2015
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.