STATSBYGG MIDT TRONDHEIM ADMINISTRASJON (Orgnr. 815724682)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 815724682
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT TRONDHEIM ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Erling Skakkes gate 66, 7012 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 30-07-2015
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet