STATSBYGG VEST KRONSTAD BERGEN (Orgnr. 814388042)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 814388042
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST KRONSTAD BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Inndalsveien 28, 5063 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 01-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet