STATSBYGG VEST HAUKELAND HELSEFAGHØGSKOLE (Orgnr. 814385612)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 814385612
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST HAUKELAND HELSEFAGHØGSKOLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Haukelandsbakken 45, 5009 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 30-10-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet